Luyện thi UCAT 2024

Published on 01/01/2024

UCAT là chữ viết tắt của University Clinical Aptitude Test (UCAT) Test. UCAT là một kỳ thi bắt buộc cho thí sinh muốn vào học các ngành Y Khoa, Nha Khoa, …

Trung tâm sẽ tổ chức khóa luyện thi UCAT vào hai ngày thứ 7 (29/06/2024) và Chủ nhật (30/06/2024) từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Qúy vị có thể đăng ký ngay từ bây giờ.

Trước khi vào học khóa luyện thi UCAT, tất cả thí sinh đều phải thi thử trình độ. Mục đích của kỳ thi này là để phân loại trình độ của học sinh để công việc giảng dạy mang lại hiệu qủa tốt hơn.

THI THỬ TRÌNH ÐỘ

Thi thử UCAT sẽ được tổ chức từ 12g30 đến 3g00 chiều Thứ Bảy 06/04/2024. Ðể được nhận vào khóa học này, thí sinh phải đạt số điểm trung bình của UCAT từ 40% trở lên. Lớp học được giới hạn ở mức 12 thí sinh cho mỗi lớp. Trường hợp thí sinh có kết qủa thấp dưới trung bình thì Trung tâm sẽ tư vấn cho phụ huynh về cơ hội đậu UCAT của thí sinh đó, còn việc quyết định cho con em học hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào phụ huynh và tùy theo chỗ học có đủ hay không.

Trung Tâm sẽ gửi Phiếu Báo Ðiểm qua email trong vòng bốn tuần sau khi thi.

Toàn bộ bài thi thử sẽ bao gồm 5 phần. Có cả thảy 233 câu hỏi theo dạng trắc nghiệm với tổng thời gian cho phép là 120 phút.

THỂ LỆ ÐĂNG KÝ DỰ THI

Muốn đang ký thi, thí sinh phải điền đơn trên internet ở link này. Sau khi điền đơn, xin đóng lệ phí thi là $80 qua netbank transfer hoặc trả ngoài ngân hàng Commonwealth Bank. Nếu trả bằng chi phiếu (cheque), xin gửi đến địa chỉ sau: St. Vincent Institute of Education, PO BOX 4067, The University of Melbourne, VIC 3052.

Qúy vị có thể lấy đơn, nộp đơn và trả lệ phí thi tại văn phòng ở các học khu vào cuối tuần:

1/ Footscray campus (mở ngày thứ Bảy từ 1.30 tới 4.00)
2/ St Albans campus (mở ngày Chủ Nhật từ 10.00 tới 4.00)

Địa chỉ của các học khu có thể tìm thấy ở cuối trang.

ÐÁO HẠN GHI DANH THI XẾP LỚP UCAT

Thời hạn chót ghi danh là ngày 31/03/2024 lúc 5 giờ chiều.

Sau khi nhận đơn ghi danh và lệ phí thi của qúy vị, Trung tâm sẽ gởi số báo danh (SEN) cho thí sinh qua địa chỉ email mà qúy vị đã điền trong đơn ghi danh.

AI DẠY UCAT?

Khóa luyện thi UCAT sẽ khai giảng vào lúc 1 giờ 30 ngày Thứ Bảy 29/6/2024 tại Footscray do Ban giảng huấn có kinh nghiệm giảng dạy UCAT trong nhiều năm.

Trong phần thực tập phỏng vấn sẽ có sự tham dự của một nhóm Sinh viên Y Khoa và Nha Khoa, những người trước đây đã từng đi phỏng vấn và đã ứng đáp rất thành công trong các buổi phỏng vấn do được chuẩn bị kỹ và đúng phương pháp. Họ sẽ đến chia sẻ kinh nghiệm với các tham dự viên về những câu hỏi có nhiều khả năng xảy ra trong phỏng vấn và kỹ năng ứng phó trong việc trả lời các câu hỏi.

THÔNG TIN VỀ UCAT

Muốn biết thêm thông tin về khóa luyện thi UCAT, xin gửi điện thư email đến địa chỉ info@vieonline.com.au hoặc gọi số (03) 9317 7999 hoặc (0404) 121 929.

Muốn tìm hiểu UCAT bằng tiếng Việt, qúy vị có thể đọc bài báo tiếng Việt ngay trong trang lưới của Trung tâm bằng cách bấm vào “Educational News” rồi chọn bài “Tìm hiểu về thi UCAT”.

Hãy đăng ký ngay từ bây giờ để giữ chỗ.

FOOTSCRAY Campus
Footscray High School (old Gilmore)
298 Barkly Street
Footscray VIC 3011
SATURDAY (10:00AM - 12:30PM)
FOOTSCRAY Campus
Footscray High School
298 Barkly Street
Footscray VIC 3011
SATURDAY (1:30PM - 4:00PM)
CLAYTON Campus
Westall Secondary College
88 Rosebank Ave
Clayton South VIC 3169
SATURDAY (10:00PM - 4:00PM)
ST ALBANS Campus
St Albans Secondary College
289 Main Road East
St Albans VIC 3021
SUNDAY (10:00AM - 4:00PM)
BRISBANE Campus
St Mark's School
92 Lilac St
Inala QLD 4077
SATURDAY (10:00AM - 12:30PM)